top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Špecializovaný server zameraný na obsah pre milovníkov vína. Server propaguje predovšetkým slovenské vína a vinárov, vinárske podujatia na Slovensku a v blízkom okolí. Je zameraný na podporu kultúry konzumácie vína a edukáciu širokej verejnosti.

príprava obsahu z oblasti lifestyle a víno
editácia a regigovanie článkov a rozhovorov
optimalizácia existujúceho obsahu

Ďalšie služby:
cenová stratégia, návrh produktového portfólia a optimalizácia reklamných produktov
návrh podporných predajných materiálov

Date

10-2018 až 12-2020

Role

Content strategy, Copywriting,
Business development

Project type

Dlhodobá spolupráca

KamZaVínom.sk

bottom of page