top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KamZaVínom.sk

Date

10-2018 až 12-2020

Role

Content strategy, Copywriting,
Business development

Project type

Dlhodobá spolupráca

Špecializovaný server zameraný na obsah pre milovníkov vína. Server propaguje predovšetkým slovenské vína a vinárov, vinárske podujatia na Slovensku a v blízkom okolí. Je zameraný na podporu kultúry konzumácie vína a edukáciu širokej verejnosti.

príprava obsahu z oblasti lifestyle a víno
editácia a regigovanie článkov a rozhovorov
optimalizácia existujúceho obsahu

Ďalšie služby:
cenová stratégia, návrh produktového portfólia a optimalizácia reklamných produktov
návrh podporných predajných materiálov

bottom of page