top of page

FAQ

 • Čo je obsahový marketing?
  Definícia obsahového marketingu: Obsahový marketing je strategický prístup zameraný na plánovanie, tvorbu a distribúciu hodnotného, relevantného a konzistentného obsahu s cieľom prilákať a udržať jasne definovanú cieľovú skupinu zákazníkov tak, aby sa na konci ich rozhodovacieho procesu bola želaná akcia.
 • ​Funguje obsahový marketing?
  Prečo je obsahový marketing taký efektívny? Kľúč úspechu obsahového marketingu tkvie v jeho nenásilnosti. Je to marketing s pridanou hodnotou pre zákazníka. Preto nevnímajú ako reklamu, ale ako užitočné informácie, ktoré im pomáhajú zlepšovať život.
 • Čo je cieľom obsahového marketingu?
  Ako definovať ciele obsahového marketingu: Základným cieľom obsahového marketingu je budovať a udržiavať dobré vzťahy s rôznym cieľovými skupinami publika prostredníctvom strategického prístupu k tvorbe obsahu. Dobre vzťahy sú predpokladom, že akcia, ktorú chcete vo finále dosiahnuť, príde skôr, ľahšie a častejšie.
 • ​Čo všetko spadá do obsahového marketingu?
  Obsahový marketing zahŕňa širokú škálu formátov, z ktorých je možné vyberať v závislosti od sledovaného cieľa. Najrozšírenejšou formou používanom v obsahovom marketingu je blog / článok a to najmä vďaka jeho univerzálnemu použitiu a relatívne nízkym produkčným nákladom. Pri voľbe formátov by sme vždy mali v prvom rade prihliadať na to, čo publikovaním daného obsahu sledujeme a akú akciu zo strany publika po jeho prečítaní očakávame.
 • Je rozdiel medzi obsahovým marketingom a copywritingom?
  Základné rozdiely: Content marketing, či inými slovami obsahový marketing a copywriting spolu veľmi úzko súvisia. No nejde o synonymá. V prípade obsahového marketingu ide o produkciu originálneho obsahu rôznych foriem s dlhodobým cieľom zaujať zákazníkov. Copywriting je práca s textom a jeho príprava tak, aby viedol k želanej akcii okamžite.
 • ​Je možné prostrednítvom obsahu priamo predávať?
  Pomaly ďalej zájdeš - Ak je vaším cieľom čo najrýchlejší zber objednávok, potom nevnímajte obsahový marketing ako primárny nástroj komunikácie. Obsahový marketing je dlhodobý proces, ktorý vám pomôže vybudovať a udržiavať dobré vzťahy so zákazníkmi. Z dlhodobého hľadiska teda obsahový marketing obchodu prospieva - učí zákazníkov nakupovať práve od vás, častejšie a často aj vo väčších objemoch. Pre čo najrýchlejšiu konverziu je vhodnejšie zvoliť iný typ kampane.
 • Aké sú výhody a nevýhody obsahového marketingu?
  Najväčšou výhodou je fakt, že obsah zasiahne aj zákazníkov, ktorí iné formy komunikácie blokujú. Na prvý pohľad sa tiež môže zdať, že robiť obsah zvládne každý. To je jeho najväčšia výhoda a súčasne aj nevýhoda. Nie je to totiž pravda. Kým sa pustíte na pole plánovania, tvorby a správy obsahu, je dobré si uvedomiť nielen výhody, ale aj úskalia tejto metódy.
 • Pre ktoré typy firiem a podnikania sa obsahový marketing hodí najviac?
  Obsahový marketing sa najmä v posledných rokoch stáva pre mnohých marketérov nepostrádateľným pomocníkom pri budovaní značky. Z dobrého obsahu môže profitovať väčšina firiem v drvivej väčšine oblastí podnikania. No sú predsa len odvetvia a služby, kde sa obsahový marketing s ohľadom na svoju dlhodobú formu nejaví ako ideálny. Preto základom je poznať seba, svoje podnikanie a svojich zákazníkov. Pre firmy, ktoré podnikajú online, vrátane eshopov, by sa obsahový marketing mal stať jedným zo základov marketingového mixu. Pokiaľ je vaša pôsobnosť veľmi lokálne obmedzená, alebo ak podnikáte v oblasti, kde majoritu činností tvoria napr. pohotovostné zásahy (havarijné služby, odťahy a pod.), tvorba obsahu nebude vašou prioritou. Aj v takomto prípade však môžete zaujímavým obsahom prekvapiť.
 • Prečo mám vzdelávať zákazníkov a pomáhať tak aj konkurentom?
  Vďaka dobrému vzdelaniu sa jednotlivec rozvíja osobne, spoločensky aj ekonomicky. Vzdelanie nám pomáha robiť naše každodenné aktivity najlepším možným spôsobom. Vzdelanie nám pomáha získavať nové zručnosti a vedomosti, ktoré ovplyvnia náš vývoj v živote. Vzdelávanie je nám prirodzené. Ide o kontinuálny proces, ktorý nikdy nekončí.
 • Ako vyhodnocovať prínos obsahového marketingu?
  Bez priebežného vyhodnocovania výsledkov neviete určiť, čo vám obsahový marketing prináša - či sa vami produkovaný a publikovaný obsah stretáva s potrebami cieľových skupín a či ovplyvňuje ich správanie želaným smerom. Pri sledovaní výsledkov obsahového marketingu je však potreba mať na pamäti dlhodobý aspekt tejto aktivity. Podobne ako pri akejkoľvek inej analytike, ani v prípade obsahového marketingu nie je jednoduché dátam porozumieť. Fakt, že ide o aktivity sledujúce dlhodobé ciele, to ešte ďalej komplikuje. V rámci obsahového marketingu sa vám totiž veľmi ľahko môže stať, že efekt konkrétneho článku ši iného typu obsahu sa prejaví až niekoľko týždňov, či dokonca mesiacov po jeho publikovaní. Ako postupovať pri analýze výsledkov Analýza výsledkov začína na celkom opačnom konci procesu - pri stanovení cieľov. Je pochopiteľné, že aj ciele ako také by mali tak isto vychádzať z analýzy aktuálnej situácie. Prostredníctvom vstupnej analýzy a stanovením cieľom určíte oblasti, ktoré chcete prostredníctvom obsahového marketingu zlepšiť a teda aj parametre, ktoré by ste mali primárne sledovať a venovať im najväčšiu pozornosť. Je však vysoko pravdepodobné, že ak chytíte obsahový marketing za ten správny koniec, zlepšia sa aj ďalšie metriky. Pri analýze dát je potrebné zachovávať konzistentný prístup a vytrvať v sledovaní dlhodobo. Nemá zmysel, aby ste jeden mesiac sledovali a vykazovali zmeny v počte zobrazených stránok a ďalší mesiac sa primárne venovali počtu návštev zo sociálnych sietí. Takéto krátkodobejšie analýzy sú doležité a zaujímavé v prípade, že realizujete časovo obmedzenú kampaň. Pre vyhodnocovanie prínosov obsahového marketingu je potrebné sledovať trendy a zmeny vo výkonnosti webu a biznisu celkovo dlhodobo.
 • Prečo máme tvoriť obsah, ktorý nie je o našich produktoch a službách?
  Je treba si otvorene povedať jedno - nech sú vaše produkty akokoľvek skvelé, vašim zákazníkom na nich v podstate nezáleží. Oni nepotrebujú váš výrobok, či službu - oni potrebujú uspokojiť svoje potreby a vyriešiť svoje problémy. Zamerajte sa pri tvorbe obsahu na tieto oblasti. Obsahový marketing je ako prvé rande. Keď budete hovoriť len o sebe, tak k tomu druhému nikdy nedôjde. Pri hľadaní toho správneho receptu na obsahový marketing sa skúste na svoje výrobky a služby pozrieť z opačnej strany. Nepýtajte sa výhradne na to, k čomu slúžia, aké sú ich silné stránky a prečo sú kvalitné. Zamerajte sa na to, čomu slúžia - aké potreby a emócie uspokojujú. Keď sa dopracujete k tomuto poznaniu, môžete rozšíriť zber nápadov a námetov o všetky ďalšie cesty a nástroje na uspokojenie tejto potreby a nimi rozšíriť témy svojho blogu, videí, či akéhokoľvek iného obsahu. Ide o akúsi kreatívnu slučku, kde vo finále vedľa svojho podnikania postavíte aj ďalšie možnosti priamo, či nepriamo "konkurujúce" vašim výrobkom a službám. Tu je ilustračný príklad: Kĺbová výživa Spoločnosť XY predáva výživový doplnok pre zdravé kĺby. Rozhodla sa podporiť znalosť výrobku prostredníctvom obsahového marketingu a založiť na svojom webe blog so zaujímavými informáciami, ktoré by mohli byť zákazníkom užitočné. Cieľovou skupinou sú primárne starší ľudia vo veku od 50 rokov a sekundárne športovci. Aké potreby výrobok napĺňa? byť zdravý byť aktívny zostať sebestačný S akými emóciami pracuje? strach​ bezmocnosť bolesť energickosť Čo skutočne zákazník potrebuje: zachovať si svoju samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných cítiť sa sebavedome a aktívne, mať možnosť sa voľne pohybovať cítiť sa mlado a mať možnosť zapojiť sa do spoločenského života ​Aké témy je možné do komunikácie tiež zahrnúť? informácie o komunitných podujatiach, aktivitách a miestach, kde je možné sa stretávať so zaujímavými ľuďmi a vytvárať nové priateľstvá kalkulačka "opotrebovania" organizmu v závislosti od základných parametrov o výške, váhe a životnom štýle s odporúčaniami na úpravu stravy, cvičenia recepty na jedlá, ktoré prospievajú kĺbovej výžive jednoduché návody, ako vyriešiť online základné problémy (objednávka jedla, vyhľadanie opravára a pod.) zaujímavostí o bylinkách, tipy na prírodné analgetiká, prvá pomoc pri bolesti hlavy, ako riešili bolesť lekári a národy naprieč históriou a pod.
 • ​Má zmysel robiť blog?
  Z pohľadu obsahového marketingu je blog základným stavebným prvkom komunikácie prostredníctvom obsahu. Ide o žurnál, či magazín, ktorý na určenom webe obvykle v chronologickom poradí zobrazuje informácie a novinky v podobe článkov. Článok je vytvorený ako text a môže byť doplnený ďalšími prvkami ako obrázky, grafy, videá a pod. Prečo by ste mali zvážiť blog aj vy? Blogy sú mimoriadne univerzálne a dajú sa využiť v komunikácii takmer pre akýkoľvek typ podnikania, služby, či produktu. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako promovať váš biznis. Ak ho robíte správne, výraznou mierou sa podpíše pod návštevnosť vášho webu, zvýši predaj, pozitívne ovplyvní SEO, vašu dôveryhodnosť a uľahčí získavanie nových zákazníkov. Lepšie SEO - Web, ktorý pravidelne aktualizuje obsah dáva zámienku tiež k častejšej indexácii stránok Čitateľmi obľúbené - Užitočný obsah si svojich čitateľov nájde vždy. Preto treba tvoriť obsah, ktorý stojí za to Pozícia experta - Ak dávate do sveta užitočné rady, ktoré fungujú, dokazujete, že svojmu fachu naozaj rozumiete Podpora značky - Dobrý blog podporuje značku a buduje lojálnu opakujúcu sa návštevnosť vášho webu Možnosť zdieľania - Blogy sú obsahom, ktorý môžete zdieľať na sociálnych sieťach a spestriť tak svoj social marketing
 • Akým témam sa na blogu venovať?
  Tak znie základné pravidlo obsahového marketingu, platné pre všetky jeho formy - blog nevynímajúc. Pozerajte sa na blog očami svojho publika a venujte sa oblastiam, ktoré sú pre vašich zákazníkov zaujímavé - sú pre nich užitočné, alebo ich pobavia, niečo naučia a podobne. Edukatívny obsah How to - edukatívne návody, ako vyriešiť špecifický problém, či situáciu. Môžu mať formu textu, fotografií s popisom, či priamo videa. Sú ideálnym priestorom, ktorý spája potrebu zákazníka s pozíciou experta, ktorý riešenie ponúka How not to - podobne úspešné sú návody a výstrahy, ako sa vyvarovať chýb pri určitej činnosti či riešení určitého problému ​ Poradňa - skvelý spôsob, ako prostredníctvom obsahu pomáhať, edukovať a budovať pozíciu experta súčasne Návody na použitie - aj zdanlivo prozaická vec ako návod na použitie vášho výrobku sa môže stať zaujímavým obsahom Výhody / nevýhody / analýzy - analýzou situácie, či potenciálneho riešenia situácie ušetríte zákazníkovi nemálo času, preto je tento typ obsahu tak obľúbený Produktový obsah Recenzie - nepodceňujte silu recenzia. Podľa celosvetových štatistík sa názorom iných zákazníkov pri nákupe dáva ovplyvňovať až 61 % kupujúcich Porovnanie - s porovnaním opatrne - ak je však relevantné, pravdivé a jeho výsledky dokážete obhájiť, smelo do toho Inšpiratívny obsah ​The best of - špecifický typ zoznamu, ktorý publiku prináša inšpiráciu tých najlepších riešení Celebritná inšpirácia - pohľad do sveta bohatých a slávnych je stále inšpirujúci - ukazuje set, v ktorom by sme často chceli žiť a dáva publiku priestor snívať Trendy - informácie o tom, ako sa svet vyvíja v akejkoľvek oblasti, kam smeruje váš biznis a čo sa dá očakávať Sucess stories / Case studies - fungujú na podobnom princípe ako inšpirácia prostredníctvom celebrít, no nie sú viazané na slávne meno. Práve naopak. Ide o rozprávkový príbeh Popolušky, ktorá sa prepracovala zo skromných pomerov až do kráľovského paláca Zábavný obsah Zoznamy - sú čitateľmi veľmi obľúbené pre svoju prehľadnosť a možnosť rýchlej orientácie v článku. Ide o príspevky typu "10 dôvodov prečo...", "TOP 5 videí ...". Tento typ príspevku vám súčasne dáva skvelú možnosť nenásilne prezentovať svoje výrobky a služby Timeline - Príspevky typu "ako sa vyvíjal ..." prinášajú zaujímavý pohľad do histórie produktu / služby / činnosti Mýty a povery - príspevky, ktoré sa zameriavajú na vyvracanie povier priťahujú pozornosť - jednoducho nás láka nepoznané
 • Koľko článkov treba na blogu publikovať?
  Dobrou správou je, že väčší počet blogov vám nepochybne prinesia viac návštevnosti. Tou zlou správou je, že ak očakávate zásadné zmeny návštevnosti, nestačí blog publikovať raz-dva razy týždenne. Celosvetové prieskumy hovoria o tom, že magickým číslom, od ktorého sa návštevnosť začína dramaticky meniť, je číslo 11. Prieskum realizoval HubSpot na základe údajov z viac ako 13.500 spoločností. Na výsledky nemala vplyv ani veľkosť spoločnosti, ani charakter služieb. Čísla sa v zásade nelíšia u podnikov orientovaných na B2B a B2C segment.
 • Aké dlhé majú byť články na blogu?
  Pri príprave obsahu by ste mali primárne orientovať na jeho kvalitu a užitočnosť pre cieľové publikum. Aj kratší materiál môže byť užitočný a návštevníkov blogu zaujímavý. Pokiaľ však chcete z blogu vyťažiť maximum, nemali by ste sa uspokojiť len s jednoduchými "krátkymi" materiálmi.
 • Čo robiť, keď nevieme, o čom písať?
  Spravovať blog dlhodobo je po kreatívnej stránke náročné. Treba mať plán a otvorenú myseľ. Podnety a námety pre nové príspevky je potreba aktívne zbierať, zaznamenávať a systematicky zaraďovať do publikačného plánu. Všeobecný monitoring Nálada v spoločnosti, problémy, ktoré vašich zákazníkov trápia, témy, ktoré sledujú, informácie, ktoré na ich rozhodovanie vplývajú. To všetko sú veci, ktoré by pre vás mali byť základným zdrojom inšpirácie pre nové témy príspevkov na blogu. Monitoring odvetvia Je vašou povinnosťou vedieť, čo sa vo vašom biznise deje, aké sú trendy, kam sa odvetvie vyvíja. Trendy v tejto oblasti sú bohatou inšpiráciou a ide o informácie, ktoré budú zaujímavé aj pre návštevníkov vášho blogu. Monitoring konkurencie Neopisovať. No sledovať, čo konkurencia robí, čomu sa venuje a ako komunikuje. A naplánovať, ako to robiť lepšie a zaujímavejšie. Monitoring sociálnych sietí Zákazníci sú niekedy skúpi na slovo. Mail sa im písať nechce, ale napísať správu, či komentár na sociálnej sieti im až taký problém nerobí. Preto bez ohľadu na to, či si sociálne siete spravujete sami, alebo ste ich zverili agentúre / zamestnancovi, by ste mali nastaviť proces na monitorovanie týchto podnetov a informácií. Podnety od zákazníkov Každý email od zákazníka, každá otázka, ba dokonca aj sťažnosť sú námetom, ktorý by ste mali zvážiť pri plánovaní svojho blogu. Sú to totiž presne tie oblasti, ktoré ich zaujímajú. Zamestnanci Skvelou, hoci často podceňovanou, zložkou obsahového marketingu a zdrojom nových nápadov sú zamestnanci. Treba si uvedomiť, že sú to často oni, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi a názorom verejnosti a dokážu poskytnúť množstvo informácií. Nehovoriac o tom, že majú obvykle vlastnú hlavu s množstvom nápadov.
 • ​Záleží na technickom riešení blogu?
  Pokiaľ nepodnikáte priamo v technologickom odvetví, technické riešenie blogu pre vás pravdepodobne nebude top prioritou. Nemusíte mať to najnovšie a najlepšie, no treba vyberať obozretne a s prihliadnutím na vaše plány a ciele do budúcnosti. Čo ovplyvňuje technické riešenie? spôsob práce s obsahom - proces publikovania článku, možnosti prístupov viacerých editorov, práva prístupu SEO, najmä prostredníctvom: možnosti formátovania obsahu - najmä správne použitie podnadpisov, nadpisov a pod. použitie multimédií (obrázky, vkladanie videa a iných elementov) + ich správne tagovanie možnosti nastaviť správnu url pre obsah + jej zachovanie, napr. v prípade zmeny nadpisu možnosť doplnenia metadát a iných atribútov rýchlosť načítania stránky Aké otázky pri výbere technického riešenia zvažovať? ​aký obsah plánujete publikovať koľko ľudí sa bude na tvorbe a správe obsahu podieľať či je dané technické riešenie podporované, rozvíjané a pravidelne aktualizované aké sú nároky a náklady na správu systému aké sú vaše plány s obsahom do budúcnosť aké sú možnosti v prípade, že sa v budúcnosti rozhodnete obsah meniť Tipy na systémy, ktoré môžete skúsiť Wordpress Najrozšírenejší systém na tvorbu a správu webu. Celosvetovo je Wordpress používaný na viac ako 30 % webov. Pre WP platformu existujú tisíce templatov, ktoré môžete zakúpiť a jednoducho customizovať a naplniť svojim obsahom. Výhodou a súčasne nevýhodou systému je jeho neu​stály vývoj. Udržiavať WP web v dobrej kondícii vyžaduje určité know-how a pokiaľ očakávate viac než len základnú prezentačnú stránku, je rozumné sa obrátiť na ľudí, ktorí majú s WP skúsenosti. Blogger Blogger je CMS pochádzajúce z dielne Googlu. Jeho rozhranie aj správa je o niečo jednoduchšie, bež v prípade Wordpressu, no aj s o niečo menšími možnosťami, čo sa optimalizácie a customizácie týka. Nie je to práve najšpičkovejší produkt Googlu, no pre potreby blogu či jednoduchého magazínu určite postačí. Podobne ako v prípade WP si môžete vybrať z pomerne veľkého množstva šablôn, a ak nie ste nároční na rôzne vychytávky, potom vám bude verne slúžiť. Weebly Jednoduchý drag&drop systém, v ktorom založenie jednoduchého blogu alebo webu zvládne aj vaša upratovačka. Počet templatov je pomerne obmedzený, no tie existujúce môžete takmer ľubovoľne modifikovať. Rovnako zmena šablóny je veľmi jednoduchá. Výhodou je tiež množstvo externých aplikácií, ktoré môžete do základného systému vložiť. Wix Podobne ako Weebly, aj Wix je systém, ktorý spravujete jednoducho potiahnutím myšky. Oproti Weebly má o niečo viac preddefinovaných templatov a oddelenú optimalizáciu pre mobil a desktop. Výhoda, ak chcete mať na platformách rôzne prvky. Nevýhoda, ak s webom nerobíte denne - môže sa vám tak stať, že na niektoré prvky na tom či ktorom systéme pri aktualizácii jednoducho zabudnete.
 • Ako sledovať, či blog funguje?
  Nespornou výhodou digitálneho obsahu je to, že ho môžete priebežne vylepšovať. Ak blog, ktorý ste v dobrej viere pripravili podľa najlepšieho vedomia a svedomia neplní svoj účel - t.j. návštevníci ho ignorujú, alebo dlhodobo neprináša žiadne kontakty, je vhodné ho aktualizovať a vylepšiť. Vyhodnocovanie úspešnosti blogu sa riadi rovnakými pravidlami, ako KPI pre obsahový marketing ako taký. Okrem základných štatistík môžete v rámci blogových príspevkov sledovať aj tieto parametre: celkovú čítanosť jednotlivých príspevkov a jej vývoj v čase - pravdepodobne zistíte, že článok začína prinášať výrazne vyššiu návštevnosť až asi mesiac od svojho zverejnenia zdroje návštevnosti jednotlivých článkov - pravdepodobne zistíte, že iné články vám prinášajú viac návštevnosti z mailingu, iné z organickej návštevnosti a iné zo sociálnych sietí čas strávený pri čítaní článku - indikuje, či čitateľa článok skutočne zaujal, alebo po pár sekundách odišiek
 • Čo mám robiť, ak môj blog nikto nečíta?
  Vytvoriť blog a pravidelne na ňom publikovať nové materiály je len prvou časťou úspechu. Obsah je kráľ, no distribúcia je jeho armáda. Len vybudovaním distribučných kanálov zabezpečíte, že sa obsah dostane k vašim čitateľom. Treba sa pri tom sústrediť na vlastné interné zdroje, ale aj na externé zdroje návštevnosti. Interné zdroje Pokiaľ prevádzkujete viac ako jeden web, môžete publikovanie obsahu podporiť zobrazovaním odkazov na nové príspevky na týchto stránkach Mailový marketing Mailing rozhodne nie sú mŕtve. Distribúcia prostredníctvom noviniek stále prináša zaujímavý objem čitateľom. Podmienkou je tvorba odberateľov. Vyhľadávanie Návštevnosť z vyhľadávania sa skôr či neskôr dostaví. No organika bude fungovať len ak vydržíte a budete pracovať systematicky Sociálne siete Každý príspevok na blogu je príležitosťou a obsahom, o ktorý sa môžete podeliť na sociálnych sieťach - či už s fanúšikmi alebo formou platenej kampane cez PPC FB Externé stránky Získavanie spätných odkazov z relevantných stránok pomôže čítannosti vášho blogu aj SEO celkovo. Treba si však dať pozor, kde sa odkaz nachádza.
 • Čoho sa pri blogu vyvarovať?
  Na prvý pohľad sa môže zdať, že blogovanie zvládne každý. No nenechajte sa oklamať. Treba si dobre rozmyslieť, čo od blogu očakávate a aké máte kapacity na jeho správu. Keď sa do blogovania pustíte, treba počítať s tým, že to bude chcieť veľa práce, kým konečne začne niesť ovocie. Blog nepíšete pre seba Je veľký rozdiel medzi tým, keď si píšete osobný blog či denník, a keď sa prostredníctvom blogu snažíte komunikovať smerom k svojim zákazníkom, či už existujúcim alebo potenciálnym. Pri písaní biznis blogu by ste mali mať vždy na pamäti, že ho robíte pre svoje cieľové publikum, a tomu prispôsobiť témy, aj jazyk. Blog je treba plánovať Nespoliehajte sa na to, že vám niečo napadne. K biznisovému blogu je treba pristupovať systematicky a obsah plánovať. Publikačný plán vás zároveň prinúti sa blogu venovať a neodsúvať ho na druhú koľaj. Keď sa totiž do blogovania pustíte, mali by ste to robiť pravidelne. Blog nie je občasník. A ak vám má prinášať výsledky, treba sa mu venovať pravidelne a pomerne intenzívne. Najlepšie výsledky prinášajú blogy, ktoré publikujú minimálne 4-8 článkov mesačne. Blog má byť užitočný Tak ako pri akejkoľvek inej forme obsahového marketingu, aj v prípade blogu platí, že kľúčom k úspechu je "užitočnosť" pre čitateľa. Fakt, že vašej firme udelili ocenenie na výstave v Paríži je síce chvályhodné, no pokiaľ k informácii nepridáte vysvetlenie, čo to prináša zákazníkom, hodnotu informácie to z pohľadu čitateľa dramaticky znižuje. Blog nie je rýchlovka Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že blog je jednoduchá vec, ktorú vybavíte niekoľkými riadkami textu párkrát do týždňa. Nie je to pravda. Naopak. Pokiaľ má blog budovať a podporovať vašu pozíciu experta, je treba si dať na obsahu záležať. V prípade biznis blogu longform články rozhodne vedú. Blog nie je jednoduchá forma Napriem tomu, že jeho použitie je veľmi univerzálne, neznamená to, že robiť ho je ľahké a dokáže to každý. V tomto prípade neplatí ani to, že učenie z vás spraví majstra. Hlavné riziká spočívajú v nárokoch na čas a v dlhodobom charaktere tohto projektu. Keď sa do blogovania pustíte, nemali by ste z toho po mesiaci či dvoch vycúvať. Treba reálne zvážiť svoje schopnosti a možnosti, a analyzovať výsledky. Pokiaľ vám blog nefunguje a neplní to, čo od neho očakávate, nechajte si radšej poradiť.
bottom of page