top of page

Moje služby

Obsah je mojou vášňou po celý život. Moje hlavné zameranie je v tvorbe obsahovej stratégie a tvorbe natívnych foriem komunikácie. Do každého projektu vkladám 20+ rokov svojich skúseností v kombinácii s najnovšími trendami. 

1.png

Obsahová stratégia

Komplexný pohľad na vaše podnikanie a na to, ako aj vy môžete z obsahu vyťažiť maximum. 

Tvorba obsahu

Firemný blog, PR články, copy pre newslettre, optimalizácia textov na web a i.

2.png
3.png

JUICY STORY native

Tvorba natívnych interaktívnych formátov, ktoré zábavnou a nenásilnoou formou vtiahnu zákazníkov a návštevníkov k vašim témam

Pro Bono

Verím, aby sme ako spoločnosť mohli rásť, musíme občas vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a jednoducho si pomôcť. Len tak... Pretože to z nás robí ľudí. Vo svojom kalendári vždy rezervujem časť svojho času na pomoc projektom, začínajúcim firmám a študentom zdarma. 

4.png
bottom of page