top of page

10 typov obsahu, ktoré sú o chlp lepšie než iné

Updated: Aug 7, 2023

​Tvoriť obsah si vyžaduje veľkú dávku kreativity, znalostí aj času. Pokiaľ tvoríte obsah pre klienta, nemalú časť vašej práce bude tvoriť poctivé štúdium.


Niekedy sa dá minimálne forme trošku pomôcť. Niektoré typu obsahu prirodzene pútajú viac pozornosti než bežný štandard. A práve o týchto typoch je dnes reč.


šachy - kráľ


1) Zoznamy

Jeden taký obsah práve sledujete. Preto zaradiť ho do tejto množiny bola nepochybne dobrá voľba. Zoznamy rôzneho typu sú dlhodobo najsledovanejšími témami. Je to prazvláštny psychologický fenomén. Mám za to, že môže súvisieť s našimi spomienkami na školské časy, kedy sme sa rôzne zoznamy snažili silou mocou uložiť do pamäti. Preto, pri pohľade na článok či odkaz sľubujúci zoznam čohokoľvek, prvou myšlienkou často býva rýchlo vygenerovať v hlave na danú tému zoznam vlastný a potom kliknúť a porovnať, na koľko sme sa zhodli s daným obsahom.


2) Návody

Články tipy How to sú na tom podobne. Máme prirodzenú potrebu sa stále niečo učiť a skúšať, a preto ak nám niekto ponúkne užitočný návod, radi si ho pozrieme. Ak je to novinka, sme potešení. Ak nie, sme potešení ešte viac, pretože UŽ niečo robíme správne.


3) Prípadové štúdie

Radi pozeráme do kuchyne iným. Radi sa dozvieme, ako čo komu a kedy fungovalo alebo nefungovalo a hľadáme inšpiráciu, či porovnávame s vlastnou prácou a podnikaním.


4) Video

Video je nepochybne fenomén posledných rokov. Ľudstvo nám trochu zlenivelo a než by malo čítať, radšej konzumuje obsah vo video formáte. Neplatí to však vždy a za každých okolností. Treba citlivo vyberať, kedy video použiť a najmä ako ho dobre spracovať.


5) Rozhovory

Rozhovory sú výborný formát. Sú dynamické, obvykle sa dobre čítajú (samozrejme s výnimkou niektorých špecifických respondentov ako sú rôzni kapitáni a pod.), nejde o siahodlhý text bez štruktúry, sú popretkávané otázkami. A pokiaľ má dotazovaná osoba publiku čo povedať, potom rozhovorom nič nepokazíte.


6) Príbehy

Príbeh je osobný. Vyvoláva emóciu. Je jedno, či ide o emóciu pozitívnu alebo negatívnu. Emócia je dobrá vždy. V príbehoch sa dokážeme identifikovať, nadchnúť, súhlasiť, prejaviť ľútosť, rozčúliť sa, pohŕdať inými alebo sa zamilovať. Preto príbehy milujeme. Vytvoriť či nájsť dobrý príbeh okolo značky či témy je výhra.


7) Infografiky

Je to podobné ako s videom. Prezentácia obsahu formou infografík je vizuálne zaujímavá a čitatelia ju milujú, pretože si dáta v nej uvádzané dokážu podstatne lepšie a rýchlejšie zapamätať. Aj tu však podobne ako v prípade videa (a koniec koncov akéhokoľvek obsahu) platí, že to musí mať hlavu a pätu a hodnotu pre čitateľa.


8) Seriály

No comment. Na čom inom stál Dallas než na príbehu rozdelenom do jednotlivých častí. Pokiaľ je celok dostatočne pútavý, nemáte problém rozdeliť ho na viac pokračovaním a zaistiť si tak záujem čitateľov opakovane.


9) Porovnávania

Máme radi zmenu a preto porovnávania rôzneho typu ako obsah fungujú na jednotku. Typickým príkladom sú rekonštrukcie bytov, premeny vizáže, chudnutia pred a po, či porovnania ako sa zmenil váš život, keď ste začali vstávať o hodinu skôr.


10) Interaktívny obsah

Ak dáte užívateľovi možnosť sa do obsahu priamo zapojiť, je to pre neho pridaná hodnota. Máme potrebu nielen spoznávať nové veci a učiť sa, ale tiež potrebu tvoriť. Priama interakcia v rámci obsahu a užívateľsky generovaný obsah tvorí neoddeliteľnú súčasť content marketingu.bottom of page