top of page

Čo je to obsahový / content marketing

Updated: Aug 7, 2023

Ide o strategický prístup, ktorého úlohou je vytvárať a šíriť hodnotný, relevantný a celistvý obsah, ktorý so zákazníkom vytvára dlhodobý vzťah, ktorý sa vo finále premení na akciu zákazníka.Obsahový slebo content marketing je dnes už základom marketingových aktivít. Je to trvalá hodnota, ktorá vytvára so zákazníkom pevný vzťah a spojenectvo.


Obsah tvorí každá organizácia. Nie je len doménou veľkých firiem a korporácií. Aj malé firmy obsah produkujú. Niektoré spoločnosti to však nerobia vedome. Akákoľvek správa, ktorú šírite v akejkoľvek forme je obsahom a predmetom obsahového marketingu. Cielený obsahový marketing prináša dlhodobé výsledky. V kombinácii s tradičnými formami komunikácie je cestou, ako si vytvoriť s publikom harmonický vzťah – je obojstrannou komunikáciu, kde hovoríte s ľuďmi, nie k ľuďom.


Tradičný marketing prezentuje produkt. Contentový marketing okolo produktu vytvára príbeh. Hovorí o témach, ktoré vytvárajú emocionálne spojenie s finálnym produktom. Príbeh je to, čo zostáva, príbeh je to, čo si publikum pamätá. Pretože príbehmi žijeme, príbehy tvoríme. Pokiaľ vytvoríte príbeh, ktorý je hodnotný, potom vytvoríte nezničiteľnú linku medzi vaším podnikaním a vašim potenciálnym klientom.


Venujete sa cielene tvorbe obsahu?

  • áno

  • nie
Comments


bottom of page