top of page

Aký je rozdiel medzi copywitingom a content marketingom

Updated: Aug 7, 2023

Content marketing a copywriting sú často zamieňané. V oboch prípadoch ide o tvorbu obsahu. Líšia sa však pravidlami a typmi obsahu.


písanie na notebooku

Laicky by sa táto situácia dala prirovnať ku krasokorčuľovaniu – zatiaľ čo copywiting podobne ako športové dvojice má isté pevne definované pravidlá a predpísané prvky, content marketing pripomína viac tance na ľade – voľnejšiu disciplínu, kde ide viac o ladnosť a zážitok.

Presnejšia marketingová definícia by mohla znieť asi takto:


Úlohou content marketingu je tvoriť a šíriť hodnotný obsah cieľovej skupine. Jeho hlavnou úlohou je zaujať a postupne respondentov meniť na zákazníkov. Cieľom content marketingu teda nie je okamžitý predaj, ale postupné budovanie vzťahu s potenciálnym klientom a udržiavanie vzťahov s klientami existujúcimi. Klasickým nástrojom contentového marketingu je blog, či firemný magazín.


Copywriting tvorí obsah, ktorého cieľom je vyvolať v zákazníkovi určitú špecifickú akciu – nákup, účasť v súťaži, objednanie newslettra a podobne. Predmetom tvorby copywritingu sú obvykle landing pages, popisy produktov, mailingy, či reklamné slogany.Predstavte si situáciu s dvojičkami. Veľmi sa na seba podobajú, no ich osobnosti sú rozdielne. Podobne sa dá uvažovať o obsahovom marketingu a copywritingu. V oboch prípadoch ide o prácu s publikom. No charakter, postup tvorby a sledované ciele sú rôzne. Niekoľko príkladov za všetky:


 • Ak pripravujete reklamnú kampaň a potrebujete pripraviť texty na billboard, či inzerát do časopisu, mali by ste hľadať copywritera

 • Ak pripravujete reklamnú kampaň a potrebujete vytvoriť pútavý slogan, ktorý osloveného potenciálneho klienta prinúti kliknúť na banner, alebo reklamný zápis, mali by ste hľadať copywritera - čím lepšie cielenie a copy text, tým vyššie CTR

 • Ak chcete zvýšiť počet kliknutí na konkrétne tlačidlo na stránke, potrebujete služby copywritera, ideálne takého, ktorý má skúsenosti aj s užívateľským správaním, vie používať analytické nástroje ako sú heatmapy a pod.

 • Ak chcete priebežne zvyšovať počet návštev z rôznych kanálov (Google, sociálne siete), mali by ste hľadať odborníka na obsahový marketing, ktorý spolu s vami zadefinuje obsahovú stratégiu, zostaví vám publikačný plán a pomôže s tvorbou obsahu

 • Ak chcete priebežne zvyšovať a budovať lojálnu návštevnosť, potrebujete pracovať s obsahovým marketingom


Copywriting

Práca s textom *

 • Cieľom je vyvolať okamžitú akciu (kliknutie na reklamu, kliknutie na tlačidlo, kliknutie na nadpis článku a pod.)

 • Hlavné parametre: presvedčivosť, kreativita, odvaha, nadšenie

 • Formáty použitia napr: reklama, direct mail, landing page


Obsahový marketing

Práca s rôznymi formami obsahu (text, video, audio...)

 • Cieľom je pracovať s cieľovým publikom dlhodobo a budovať s nimi vzťah prostredníctvom použitia obsahu

 • Hlavné parametre: užitočnosť, priateľskosť, dôveryhodnosť, pridaná hodnota, použiteľnosť

 • Formáty použitia napr: ​článok, ebook, podcast, video


Dôležitá je spolupráca

Dobrý copy text váš web z dlhodobého pohľadu nezachráni, ak nebudú mať zákazníci dôvod sa vracať. Na druhej strane obsahový marketing bez trošky úderného copy vám nemusí priniesť želaný výsledok v podobe cieľovej konverzie - či už kontaktu, alebo priamo objednávky. Preto je aj pri práci s obsahovým marketingom dôležité dbať na správne formulácie a umiestnenie tzv. call-to-action, t.j. prvkov, ktoré majú návštevníka nasmerovať k želanej akcii.


Jedno bez druhého nefunguje

Dobrý content marketér je z veľkej časti copywriter. Má síce voľnejšiu ruku, no v konečnom dôsledku je jeho úlohou zaujať a veľmi nenápadne publikum smerovať k vašim produktom, či službám. Skúsenosti z oblasti obsahu určeného primárne na predaj sú v tomto prípade na nezaplatenie – zvlášť pokiaľ ide o tvorbu úderných a fungujúcich nadpisov.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page