top of page

Prečo obsah zvyšuje predaj? Tri dôvody, ktoré musíte poznať

Updated: Aug 8, 2023

Nie je žiadnym tajomstvom, že konečným cieľom všetkých marketingových aktivít je zlepšovať výsledky predaja – či už oslovením nových zákazníkov alebo motiváciou zákazníkov existujúcich k opakovanému predaju. Dnes je škála možností na oslovenie zákazníkov tak široká, že výber správnej kombinácie komunikačných nástrojov je často alchýmiou a vedou.


predaj elektroniky

Nebudeme klamať – obsah nepatrí práve k rýchlo obrátkovým spôsobom propagácie. Ak chcete rýchlu konverziu, je rozumné kombinovať tento spôsob komunikácie s inými formátmi. Napriek tomu však tvorba obsahu patrí k najúčinnejším z pohľadu dlhodobého budovania značky, vzťahu s klientom, aj predaja samotného. Prináša totiž až o 54% lepšie výsledky než iné formy propagácie. Ako?

Zlepšuje návštevnosť webu

Tým prvým krokom k úspešnému predaju je vytvoriť dostatočnú bázu návštevníkov vášho webu – inými slovami – musíte pracovať na neustálom zvyšovaní návštevnosti. Len tak vám bude web prinášať zákazníkov.


Skúsme si to predstaviť na príklade regálu v bežnom supermarkete. Povedzme, že vyberáte čokoládu. Na regáli je 200 rôznych druhov. Pokiaľ ich budete podrobnejšie skúmať, zistíte, že 150 z nich od jedného výrobcu (A), 30 od druhého a po 10 od dvoch ďalších výrobcov. Odhliadnuc od ďalších faktovo ako je cena, ši umiestnenie vo viditeľnej zóne, je ľahké spočítať, aké je pravdepodobnosť, že si vyberiete práve čokoládu od výrobcu A.


Rovnako je to aj s návštevnosťou webu. V tomto prípade je obsah kľúčový. Čím viac obsahu tvoríte, tým viac stránok je na vašom webe indexovaných vo vyhľadávačoch – tým viac kľúčových slov dokážete efektívne obslúžiť a tým väčšia je pravdepodobnosť, že vás návštevníci vo vyhľadávaní nájdu – a to aj bez platenej reklamy. Navyše je verejným tajomstvom, že weby, ktoré častejšie aktualizujú svoj obsah, majú roboty vykonávajúce indexáciu radšej. V preklade to znamená, že múdre mašiny, ktoré zaraďujú jednotlivé konečné url do výsledkov vyhľadávania sa k vám v prípade tvorby obsahu budú vracať častejšie a získate body za aktivitu, ktoré vás v organických výsledkoch vyhľadávania budú posúvať o niečo vyššie.


Okrem toho každý jeden článok, každé jedno video, každá jedna infografika znamená tiež možnosť zdieľať daný obsah aj na stále populárnych sociálnych sieťach a prinášať tak ďalšie leady.

Odpovedá na otázky klientov - vopred

Obsah znamená veľkú dávku edukácie klienta. V rámci obsahu dokážete vysvetliť nielen výhody svojho produktu a služieb, ale najmä poukázať na spojenie vašich produktov a služieb s reálnymi potrebami klientov. Obsah je moderátorský mostík, ktorý navedie potenciálneho zákazníka od potreby k riešeniu.


Podľa dlhodobých prieskumov až 80% ľudí preferuje získavanie nových informácií z obsahu pred informáciami z reklamy. Máme jednoducho tendenciu si informácie overovať a pátrať po najlepších možných riešeniach. Vytváranie relevantného obsahu vás stavia do pozície experta – ukazujete, že sa nebojíte o vedomosti podeliť a s potenciálnymi i existujúcimi zákazníkmi si tak buduje dôverný a dôveryhodný vzťah.


Pomáha účinnej konverzii

V tomto prípade je kľúčovou otázkou kvalita obsahu a jeho prienik s otázkami a potrebami klienta. Pokiaľ sa v obsahu dokážete trafiť s tým, čo práve návštevník webu hľadá, je cesta k jeho konverzii otvorená.


Príkladom môže byť blog o finančných službách. Široká téma s množstvom oblastí. No článok s porovnaním hypotekárnych úverov bude zaujímať práve tých návštevníkov, ktorí riešia otázku bývania a budú naklonení nechať si v tejto oblasti poradiť od odborníka.


Otázok v hlavách návštevníkov webu je nepočítane – je to bohatstvo, ktoré môžete využiť vo svoj prospech. Systematickou tvorbou obsahu pokryjete množstvo špecifických otázok a množstvo špecifických potrieb a vytvoríte tak cestu, ako sa dozvedia o možnostiach riešenia práve prostredníctvom vašich služieb.Comments


bottom of page