top of page

Hor sa späť do školských lavíc, alebo prečo je nám prirodzené učiť sa

Updated: Aug 7, 2023


Učenie je rovnako prirodzený proces, ako pohyb, či dýchanie. Schopnosť učenia nie je výhradnou doménou človeka. Túto schopnosť majú v podstate všetky živé organizmy. Ide o adoptívny proces, ktorý nám umožňuje reagovať na nové podnety a prispôsobovať sa novým situáciám.


babka s notebookom

Rozdiel medzi človekom a zvieratkami je primárne v kapacite a schopnosti zložitejších analýz získaných poznatkov a ich vzájomnému prepájaniu medzi sebou. Je dôležité si uvedomiť, že učenie je kontinuálna záležitosť, ktorá len veľmi okrajovo súvisí s povinnou školkou dochádzkou. Každý z nás prechádza prirodzeným vývojom a po celý život prijíma nové podnety a nové informácie, s ktorými ďalej pracuje.

Časom sa obecné vzdelávanie mení na učenie záujmové a učenie podľa potreby - kedy vyhľadávame informácie, ktoré nám majú pomôcť vyriešiť špecifický problém alebo situáciu. ​

Prečo vzdelávať zákazníkov

Dajte zákazníkom obsah, ktorý ich niečo nové naučí a toto všetko tento obsah dokáže:

  • Zvyšuje spokojnosť zákazníka

  • Zvyšuje engagement

  • Zvyšuje lojalitu zákazníka

  • Je základom skvelej zákazníckej podpory

  • Zvyšuje dôveryhodnosť

Prečo ich máme učiť práve my

Popis vzdelávania však ešte vždy neodpovedá na otázku, prečo by sme mali svojich zákazníkov vzdelávať práve my. Veď tým riskujeme.


Budú toho zrazu vedieť príliš. Budú nás chcieť obísť a vyriešiť si problém sami. Alebo so získanými informáciami odídu ku konkurencii, ktorá tak bez námahy získa "nalomeného" klienta. Môže sa to stať? Áno, môže. Záruku vám nedá nikto. No roky výskumov potvrdzujú niekoľko dôležitých faktov, ktoré hovoria v prospech toho, aby ste začali aj vy tvoriť obsah, vďaka ktorému sa vaši zákazníci dovzdelajú, získajú užitočné informácie, vyriešia nejaký problém, niečo opravia alebo sa niečo nové dozvedia len tak - zadarmo.


Dôverujeme autoritám

Máme to v sebe. Tak ako sme boli zvyknutí počúvať pani učiteľku v škole, tak sme naklonení tomu,, aby sme dôverovali osobe / značne / riešeniu, ktoré sa postaví do pozície experta a dokáže, že danej oblasti skutočne rozumie.


Oceňujeme pomoc

Nech je svet akokoľvek pokrivený, ešte vždy dokážeme prejaviť vďačnosť, ak vnímame, že pre nás niečo urobil. Netreba v tom hľadať žiadnu ezoteriku. Pojem reciprocity má veľmi jasné psychologické pozadia - jednoducho sa cítime zle, ak máme voči druhej strane pocit dlhu. Robí to z nás obrazne povedané pred sebou samým horšieho človeka. A preto sa, teda aspoň väčšinou, snažíme pamätať na to a na tých, čo nám pomohli.


Fandíme odvážnym

Prirodzene inklinujeme k tým, ktorí majú odvahu na to byť lídrami a neboja sa to ukázať.

5 príkladov edukatívneho obsahu

  • Infografika - Infografika je skvelý príklad ako aj z nudných dát urobiť niečo zaujímavé a pre pamäť respondenta prijateľné

  • Recepty - Ideálne krok za krokom a s fotografiami. Produkčne menej nákladné ako video, s podobným efektom.

  • Skvelým príkladom vzdelávacieho obsahu sú inštruktážne videá. Ľudia video milujú a v prípade obsahu typu HowTo sú skvelou voľbou. Názorne respondetovi ukazujú krok za krokom ako sa vysporiadať s riešením konkrétneho problému, a to je presne to, čo v danej chvíli zákazník chce. Takéto video je pre zákazníka cenným vzdelávacím.

  • eBooky - Skvelým prémiovým formátom pre vzdelávanie je e-book, do ktorého môžete vtesnať ucelené informácie z určitej oblasti. Kvalitný e-book môžete napríklad vymeniť za e-mailový kontakt a rozšíriť si tak bázu pre mailový marketing.

  • Webinár je skvelou formou vzdelávania. Núti repondenta byť v istom čase na istom mieste, čo je pre nás ekvivalentom klasickej prednášky či vyučovacej hodiny. Preto tento formát považujeme už z princípu za veľmi prínosný.


コメント


bottom of page