top of page

Ako si definovať ciele pri tvorbe obsahu

Updated: Aug 8, 2023

Ciele obsahového marketingu môžu byť stanovené rôzne v závislosti od typu cieľovej skupiny. Pri každom stanovaní cieľa však musíme mať na zreteli, aby sme jeho plnenie dokázali sledovať - aby boli ciele kvantifikovateľné a ohraničené časom.


stanovenie ciela

Stanovenie cieľa nie je samoúčelná. S cieľmi je treba aktívne pracovať a priebežne sledovať ich napĺňanie. Len tak je možné vykonávať priebežne úpravy, zmeny a dosahovať lepšie výsledky.


Podľa typu klienta môžu byť ciele stanovené napríklad takto:


Potenciálni zákazníci

Primárny cieľ: zaujať

Potenciálni zákazníci len ešte neporozumeli tomu, prečo nakúpiť. Majú však nejaký problém, či túžbu. Jednoducho niečo riešia. Pokiaľ im prostredníctvom obsahu pomôžete nájsť inšpiráciu či riešenie, ste na pol ceste k úspechu.


Aké ciele môžu byť v obsahovom marketingu definované pre segment potenciálnych zákazníkov?

  • počet nových kontaktov z formulára

  • počet nových odoberateľov v newslettri

  • počet nových návštevníkov na webe


Neaktívni zákazníci

Primárny cieľ: pripomenúť sa

Neaktívni návštevníci už v minulosti nakúpili. Poznajú teda naše výrobky a služby, ale momentálne nenakupujú. Sú však mimoriadne cenní kvôli spätnej väzbe a potenciálu ľahšej konverzie do budúcnosti.


Aké ciele môžu byť v obsahovom marketingu definované pre segment neaktívnych zákazníkov? ​

  • počet recenzií na naše výrobky a služby

  • počet fanúšikov a followerov

  • počet návštev z newslettra


Aktívni zákazníci

Primárny cieľ: prejaviť vďačnosť

Pravidelne nakupujúci zákazníci, ktorí sa k nám vracajú. Mohlo by sa zdať, že netreba nič riešiť. Opak je však pravdou. Často majú pocit, že sa na nich zabúda. Preto potrebujú niečo navyše, čo im dá pocit ocenenia.


Aké ciele môžu byť v obsahovom marketingu definované pre segment aktívnych zákazníkov? ​

  • počet registrácií na stránke

  • počet vracajúcich sa návštevníkov

  • pokles času medzi nákupmiコメント


bottom of page